Active Directory - IAM ITSM - Helpdesk Verksamhetsnytta

Måste Active Directory ta så mycket tid att administrera?

Varje IT-administratör står inför ett antal utmaningar i hanteringen av Active Directory (AD) som t.ex. att konfigurera användarkonton i AD nästan varje dag.

Att konfigurera en användares egenskaper manuellt är mycket tidskrävande, tröttsamt och det blir lätt fel, särskilt i stora komplexa Windowsnätverk. Som administratör av ett AD blir det svårt att hinna med alla vardagliga uppgifter i AD.

En organisation har mycket att vinna på att:

  • Automatisera vardagliga och komplexa uppgifter
  • Delegera uppgifter till icke-teknisk personal
  • Förenkla AD hanteringen
  • Göra massåtgärder i AD:et som annars skulle ta lång tid att göra manuellt
  • Få kontroll genom rapporter om utförda uppgifter och deras status

Vi skall titta närmare på punkt två, hur man kan delegera uppgifter i ADManager Plus:

När organisationer växer blir det svårt för IT-avdelningen att hantera hela AD på ett effektivt sätt, vilket gör delegering av AD uppgifter avgörande.

ADManager Plus har möjlighet att delegera rutinuppgifter i AD och supportuppgifter inom hela organisationen. Det tillåter AD-administratören att delegera uppgifter till användare utanför IT-avdelningen som personal i helpdesken, personalavdelningen, receptionen mm, och på så sätt dramatiskt minska arbetsbördan för AD-administratören och effektivisera organisationen.

ADManager Plus förbättrar våra processer och gör AD-administrationen mer effektiv, spar tid, samt ger oss bättre kontroll.
Sune Lindström, IT-chef, Piteå kommun

Administratören kan delegera uppgifter so begränsas till en viss del av organisationen. Exempelvis kan helpdeskanvändarna utföra uppgifterna under en viss del av organisationen. Detta säkerställer att säkerhetsnivåerna är intakta och delegationen löper smidigt.

Vi tittar på två vanliga scenarier:

Scenario 1: Medarbetare på personalavdelningen (HR) kan nu skapa nya användarkonton

AD helpdesk delegering är särskilt användbart när vårt företag är i en fas där vi anställer mycket folk. Så upprättandet av nya användarkonton blir en viktig prioritering som även är tidskrävande. Administratören kan förkorta tidsfördröjningen och hans delaktighet i denna process genom att tillåta HR personal att skapa nya användarkonton i AD. Personalavdelningen får en inloggning genom vilken de kan se och endast utföra de uppgifter som är delegerade till dem.

Scenario 2: Helpdesktekniker kan låsa upp konton och återställa lösenord

Återkommande förfrågningar om att återställa lösenord och låsa upp konton förbrukar större delen av administratörers produktiva tid och medför onödiga kostnader. För att undvika detta kan man delegera dessa AD-aktiviteter till helpdesktekniker genom att tillåta dem att logga in på ADManager Plus och utföra de delegerade uppgifterna.

Det går även att göra det möjligt för användare att återställa sitt eget AD-lösenord och uppdatera sin användarinformation med hjälp av självbetjäningsportalen ADSelfService Plus.

Här hittar du mer information om vår lösningar för Active Directory

 

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.

erik.tjarnkvist@inuit.se

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera. Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!