Automatisera compliance rapporteringen för alla typer av audits

Oberoende vilken typ av compliance-krav som du försöker uppfylla är de nuvarande metoderna för att generera rapporter ofta ineffektiva och misslyckas med att verkligen ge information som kan garantera nätverkssäkerhet. Revisorer, administratörer och säkerhetspersonal behöver lösningar som ger dem kvalitetsrapporter som innehåller rätt säkerhetsinformation. 

Ett sätt att lösa problemen med dagens compliance-rapporter är att automatisera processen att generera rapporter.

Automatiserad rapportgenerering säkerställer att dina compliance säkerhetsrapporter är korrekta och tillgängliga när du behöver dem.

Ladda ned
ditt exemplar

Vi visar hur det kan automatisera compliance rapporteringen för alla typer av audits i Active Directory.