Thwarting hackers with better Active Directory password policies

Att hacka lösenord är det enklaste sättet att få tillgång till ett användarkonto i Active Directory. Hackers har lätt kunnat komma över lösenord för Microsoft Active Directory-användare i flera år. Detta är ingen överraskning med tanke på att lösenordspolicy och lösenordskontroller i Active Directory inte har förändrats sedan år 2000.

Detta Whitepaper som är skrivet av Derek Melber, Active Directory MVP, belyser Windows Active Directory lösenordspolicies och dess nackdelar, olika strategier för lösenordsattacker och sätt att hålla hackare borta med förbättrade lösenordspolicies för Active Directory.

Ladda ned
ditt exemplar