2020 Trustwave Global Security Report

Trustwave Global Security Report 2020 ger dig en inblick i den senaste utvecklingen av cyberkriminalitet i världen. Med data och analyser från Trustwaves system och säkerhetsexperter ger den en omfattande inblick i olika fenomen, trender och statistik som formar utvecklingen inom cybersäkerhet.

Använd rapporten för att hjälpa din organisation att få insikt om de metoder och tekniker som cyberbrottslingar har utvecklat och ta del av uppdaterad statistik om dataintrång, e-posthot, exploits och skadlig kod samt databas- och nätverkssäkerhet.

Med denna kunskap kommer din organisation att vara bättre rustad på att försvara sig mot ständigt förändrande cyberhot.

Ladda ner här