Inuit the story

Inuit grundades 1999 av islänningen Thorir Eggertsson. Grundidén var att hitta enkla produkter som löste affärskritiska problem och där intresset för teknik och företagens effektiviseringar var centrala i produktvalet. Idén till företaget kom några år tidigare då Thorir med ensamrätt representerat Ghost Software i Europa. Här kunde man med full styrka se den effekt som en enkel mjukvarulösning kan få för verksamheternas effektivitet. Kloningsprodukten Ghost från Binary Research på Nya Zeeland revolutionerade implementationsarbetet vid utrullningar av nya arbetsplatsdatorer, förkortade arbetstiden med timmar per dator och fick på mycket kort tid enormt genomslag på marknaden.

Tanken med Inuit var att hitta produkter och lösningar som på liknande sätt kunde hjälpa företag och verksamheter i Sverige att säkra upp, effektivisera, underlätta, övervaka, administrera och göra dessa produkter lättillgängliga på den svenska och nordiska marknaden. Vi får ofta frågan från kunder och partners om var vi får tag på alla dessa finurliga produkter. Svaret är ofta genom idéer från just er, kunder och partners. Vi lyssnar på våra kunder och förstår deras problem och försöker hjälpa dem att hitta lösningar. Ofta kan vi konstatera att om en kund har ett välformulerat problem så är han/hon sällan ensam och där föds framgången för våra produkter. Här finner man också förklaringen till vår vision ” Vi vill ge våra IT-chefer en lugn nattsömn”. Gemensamt för alla våra lösningar är att ingen av dem har hittat till Inuits sortiment beroende på enträgna tillverkare som vill ”sälja in” sina produkter till de svenska kunderna.

Inuit började som agenturföretag med några få produkter från New Boundary och Marshal. Marshals lösningar för spårbarhet och innehållskontroll blev mycket populära då det visade sig att genom en enkel regel kunde spridningen av ”love-letter viruset” elimineras. När kunderna blev fler och fler började även partners få frågor om dem och började höra av sig till oss. På så sätt ändrades verksamheten efter några år till distribution via återförsäljare. Beroende på sättet vi jobbar på och för våra produktval är vi dock mycket aktiva med att prata med våra slutkunder, något som många av er har lagt märke till. Inuit skiljer sig även från andra distributörer genom att vi gör ett aktivt val av produkter och tillverkare att representera; tillverkare som vi sedan också får ensamrätt att representera. Våra produkter hittar man alltså bara hos oss och vi har aldrig flera produkter med samma funktion.

Vår resa sedan de tidigaste åren har hjälpt Sverige att lära känna och dra fördel av mjukvaror såsom Sophos Antivirus- och SafeGuard krypteringsprodukter samt Zoho (Adventnet)  ManageEngine. På senare år har vi sett tillägg som BlockMaster Safestick och Avecto Privilege Guard. Gemensamt för dem alla är att de innehåller långt mycket mer funktionalitet än vad som först uppfattas och förväntas vilket är bakgrunden till det isberg man ser i logon till våra nyhetsbrev och på vår hemsida; man ser bara toppen på isberget över vattenytan när de viktigaste delarna ligger dolt därunder.

Vi på Inuit är övertygade om att en säkerhetslösning inte blir säker om inte användarna förstår hur och varför de skall använda den. Säkerheten ligger ofta i enkelheten och transparensen för användarna. En systemadminstrativ produkt måste väljas ur ett säkerhetsperspektiv så att inte verksamhetens övergripande säkerhet minskar. Produkterna är ofta enkla verktyg som kan installeras och användas utan en armé av konsulter. Vi försöker hitta och göra lösningar för IT-säkerhet på ett enkelt sätt. Vi tänker fortsätta att försöka ge landets IT-chefer en lugnare nattsömn genom att hitta enkla sätt att lösa stora problem.

Tack för att ni som är våra kunder och partners har visat att vi hittat rätt genom ert förtroende för oss och de lösningar vi representerar. Tack för att ni låter oss vara en del av er vardag och hjälpa er med support och konsulting när ni har bekymmer. Tack för att ni låter oss hjälpa er att bli säkrare och mer effektiva. Genom er blir vi bättre. Tack!