Grön IT

Grön IT

Energifrågan berör oss alla. Alla kan vi dra ett strå till stacken för att reducera kostnader i verksamheten samtidigt som vi minskar vår förbrukning av naturresurserna. När man talar om lösningar för Grön IT brukar många mena virtualisering av datahallar och reducering av energiförbrukningen där. Ändå är det nätverkets arbetsstationer som står för den största delen av strömförbrukningen och det är därmed också där vi har störst möjlighet att påverka.

Inuit har sedan bolaget grundades för över 10 år sedan jobbat med mjukvaruverktyg som hjälper företagen att jobba mer effektivt och mer lönsamt. Under den här sektionen hittar du lösningar som hjälper dig att bli hjälte, både när det gäller minskning av verksamhetens kostnader och när det gäller att minska er miljöpåverkan. Att verksamheten också får en mer klimatvänlig profil är för de allra flesta en mycket positiv bieffekt. Vi kanske också skall nämna att vi inte pratar om små besparingar. För många verksamheter kan ca 25% av verksamhetens totala energiförbrukning sparas bara genom att centralt införa energibesparingsåtgärder på arbetsstationerna.

Produkter

New Boundary PwrSmart
PwrSmart automatiserar strömsparinställningarna för PC:s och minskar dina energikostnader med upp till 60%. PwrSmart är en enkel, automatiserad energisparlösning för PC som från centralt håll styr energisparinställningarna och energiförbrukningen på arbetsstationerna.

New Boundary Prism Suite
Prism Suite ger dig total kontroll över distribuerade IT- och mobila nätverk. Prism Suite är en helt integrerad administrationslösning för Windowsmiljöer med egenskaper som enkel och automatisk mjukvarudistribution, hantering av it-inventarier och enkel och automatisk programdistribution och patchhantering.

ManageEngine Desktop Central
Desktop Central är en webbaserad lösning för administaration och rapportering av Windows servrar och klienter. Lösningen kan hantera 1000-tals servrar och klienter och automatisera all typ av systemadministration.

Kontakta oss
Namn: *
Telefon: *
E-post: *
Företag: *
Ditt meddelande:
* Obligatoriskt fält
Skicka